הכשרה וגיבוש הנהלות

הכשרת הנהלות כבסיס ליצירת תשתית ושפה ארגונית אחידות.

למידה משותפת של כלי ניהול והעצמה, תוך תרגול והתמודדות עם דילמות ניהוליות מהשטח, היוצרת שיח ותרבות ארגוניים דרך חלחול top – down.

מטרות:

  • מיקוד – הסכמה על חזון ומטרות ארגוניים
  • סינרגיה – שפה ארגונית אחידה
  • כלים – למידה ותרגול בכלי ניהול חכמים
  • לכידות ושיתוף  – דרך שיח ותרגול בדילמות ניהוליות מהשטח

 

בין הכלים שילמדו בתוכנית:

  • יצירת חזון וייעוד ארגוניים
  • אסטרטגיה ותוכניות עבודה שנתיות
  • התמודדות עם חולשות וחוזקות צוותיות וארגוניות
  • תפיסת תפקיד מנהיגותי
  • שונות וחוזקות חולשות בהנהלה