קבוצות

עבודה בקבוצה לטובת פיתוח, צמיחה, פתרון משברים ושיתוף

עבודה בקבוצות שייכות במטרה לייצר למידה, לכידות, שיתוף ושפה אחידה.

הנהלות

 • עבודה ניהולית משותפת
 • גיבוש ולכידות ושפה אחידה
 • הובלת פרויקטים חוצי ארגון

משפחות

 • גיבוש, לכידות ושיתוף
 • פתרון משברים 
 • העברה בין דורית

קבוצות עמיתים

 • לתמיכה ושיתוף בדילמות ואתגרים ניהוליים
 • מפגשים חודשיים מבוססי תוכן ניהולי משתנה
 • מתן ערך מקצועי, הדדיות ותחושת יחד בעולם הניהול הבודד
 • בכל שנה נפתחות קבוצות חדשות אליהן ניתן להצטרף על בסיס ניסיון מקצועי, בכירות ועולם תוכן

קבוצות נשים

 • לתמיכה ושיתוף באתגרים נשיים בעולם העבודה
 • דגשי חסמים נשיים ו WLB
 • מפגשים חודשיים מבוססי תוכן משתנה
 • מתן ערך מקצועי, הדדיות ותחושת יחד
 • בכל שנה נפתחות קבוצות חדשות אליהן ניתן להצטרף על בסיס ניסיון מקצועי, בכירות ועולם תוכן