קבוצות מנהלים

קבוצות עמיתים למפגשי שיתוף, למידה ותמיכה מקצועית ואישית.

הקבוצות מונחות מקצועית ומבוססות תימה ניהולית משתנה בכל מפגש.

בכל שנה נפתחות קבוצות חדשות אליהן ניתן להצטרף על בסיס ניסיון מקצועי, בכירות ועולם תוכן;

  • קבוצות עמיתים לתמיכה ושיתוף בדילמות ואתגרים ניהוליים
  • מפגשים חודשיים מבוססי תוכן ניהולי משתנה
  • מתן ערך מקצועי, הדדיות ותחושת יחד בעולם הניהול הבודד
  • קבוצות נשים