קורסים וסדנאות

קורס מנטורינג

הכשרת מנהלים כמנטורים פנים-ארגוניים

Coach Your Way

קורס פיתוח למנהלים בכלי ניהול ואימון

תכניות עבודה שנתיות

קורס להקמת תכניות עבודה שנתיות (מגזר ציבורי / פרטי)

Authentic Leader

קורס מיומנויות ניהול למנהלים בכל הדרגים

הכשרה וגיבוש הנהלות

למידה משותפת של כלי ניהול והעצמה, תוך תרגול עם דילמות