Be an Authentic Leader

תפיסת המנהל כמנהיג המחויב ראשית למי שהוא ודרך כך מעצים את סביבתו הארגונית והאישית, מהווה את התשתית הרעיונית לקורסים שלנו.  מנהל בטוח, ממוקד מטרה, כוון ותוכנית פעולה ברורים יוכל לתפקד כמנהיג אמיתי. 

מטרות:

מטרתה הראשונית של התוכנית היא לאפשר למנהל ללמוד ולהבין מיהו – חוזקותיו, חולשותיו, צרכיו, חסמיו, תפיסת המטרה שלו ויכולתו להגיע להצלחה אישית.  בהמשך, כחלק מתהליך יישום הלמידה, יידרש המנהל להטמיע הכלים הנלמדים בתוך היחידה אותה הוא מנהל בשיטת “העבר את זה הלאה” וכך ייווצר שינוי פנים ארגוני עמוק.

תוכנית הקורס שמה דגש מרבי על למידה עצמית, מודעות עצמית ורכישת כישורי ניהול מחד.  מאידך, מכשירה התוכנית את המשתתפים בכלי ניהול ויישומם באופן מעשי בארגוניהם ובחייהם האישיים.

בהתאמה, מורכבת התוכנית משלושה שלבים:

שלב ראשון: מיפוי

מטרתו של שלב זה לסייע למנהל לראות ולהבין מי הוא, מהן יכולותיו וכיצד הוא מגיע לתוצאות.

שלב שני: כלים

למידת כלי אימון וניהול בקבוצת יעד הומוגנית (מנהלים מקבילים בתוך הארגון).

שלב שלישי: הטמעה

הטמעת הכלים הנלמדים בצוותי המנהלים.

לווי אישי ופרטני לכל מנהל בשלבי ההטמעה והיישום.

בין התכנים שילמדו בתוכנית:

  • זיהוי צרכים אישיים וצוותיים
  • הבנה מה מניע אותי להצלחה אישית וניהולית
  • כיצד אני נתפס וכיצד זה משפיע על הצלחתי כמנהיג
  • אחריות אישית להצלחה
  • התמודדות עם חסמי הצלחה אישיים ומקצועיים
  • הפיכת צוות למשפחה (בה יש ערבות הדדית, שיתוף, אהבה ולכידות)
  • היכרות עם חוזקות וחולשות פנימיות וחיצוניות