Coach Your Way​

קורס פנים ארגוני ייחודי להכשרת מנהלים בכלי אימון וניהול, המניע אנשי מפתח בארגון למנהיגים אמתיים המחויבים לתוצאות.

באמצעות למידת עקרונות האימון ורכישת כלי ניהול, לומדים המנהלים כיצד למקסם ולהרחיב את יכולותיהם האישיות ולהגיע לתוצאות ובמקביל למקסם את ערכו של ההון האנושי בצוותיהם.  כלי האימון מסייעים למנהלים להכיר את עצמם ואת סביבתם הארגונית, לכוון לצמיחה אישית הנכונה לצורכיהם ולצורכי צוותיהם, לפתח יכולותיהם האישיות וכך להיות מסוגלים להוביל את אנשיהם לתוצאות בזמן קצר ואת הארגון  לשינוי פנים ארגוני אמיתי. 

מטרות:

  • מיקוד אישי – העצמת המנהל במטרה להובילו למצב שיא ההצלחה האישית שלו
  • מיקוד צוותי וארגוני – מתן כלי ניהול ואימון אשר יסייעו למנהל להניע עובדיו ולייצר שיפור ביצועים ועלייה בתוצאות

 

בין הכלים שילמדו בתוכנית:

  • זיהוי צרכים אישיים וצוותיים
  • אחריות אישית להצלחה – הבנה מה מניע אותי להצלחה אישית וניהולית
  • כיצד אני נתפס וכיצד זה משפיע על הצלחתי כמנהיג
  • התמודדות עם חסמי הצלחה אישיים
  • חוזקות / חולשות
  • לימוד להטמיע כלי ניהול והעצמה לאנשי הצוות