אימון למנהלים

מהו Executive Coaching ?

העצמת היחיד כאמצעי להעצמת תפוקות הארגון

מרבית הארגונים המובילים היום פועלים מתוך הבנה כי המשאב האנושי הוא הנכס היקר ביותר לארגון שלהם ולפיכך גם הגורם המשפיע ביותר על הצלחת
הארגון וקצב צמיחתו.
עם זאת, ארגונים מתקשים לאתר את הדרך הנכונה ליצירת מאזן נכון בין שביעות הרצון האישית של המנהלים שלהם ובין מטרותיו העסקיות של הארגון.
coaching למנהלים מציע לארגון דרך שיטתית ליצירת הדדיות זו – הרעיון של ההכרה במנהליו הבכירים כאינדיבידואלים.
הדרך להשגת הכרה זו היא באמצעות תמיכה במנהל באמצעות אימון אישי או מנטורינג.
תמיכה זו מאפשרת לארגון לשדר למנהל כי הוא מכיר בו כאדם יחיד שלו צרכים, כישורים, יעדים, חוזקות וחולשות משלו, ובהתאמה מעודד אותו להתקדם
על פי ייחודו האישי, תוך הבנה והכרה במטרות וחזון הארגון.
התמורה לארגון במקרה זה היא למעשה ביצירת ”גורמי התרחשות“ פנים ארגוניים.
מנהל שישפר את ביצועיו ויפיק המקסימום מיכולותיו ”יפזר“ את הצלחתו לכפופים לו, לקולגות וללקוחות הארגון. כך, דרך העצמה ושיפור ביצועיו האישיים
של המנהל, תועצם תפוקת הארגון כולו.
יתרה מכך, ארגון אשר יודע לאן פניו מועדות ומשכיל להשתמש באימון למנהלים, יזכה להגיע ליעדיו ומטרותיו במהירות וביעילות רבה יותר מאשר אם ינסה לאכוף על
מנהליו חזון ויעדים שאין להם חיבור ממשי אליהם.


אימון אישי למנהלים – לשם מה?

בבחינה מעמיקה של ארגונים מצליחים עולה כי מעטים הם המנהלים הפועלים מתוך תכנון מדוד וקביעת מטרות אישיות וארגוניות. מרבית המנהלים מעדיפים
התקדמות על פני עצירה וירידה לעומק הדברים, נטייה הגורמת למנהלים להגיע לדרגות גבוהות בלי להתמודד עם מגבלותיהם.
האימון גורם למתאמן לעצור, לרכוש מודעות, ולשים לב להשפעה שלו בתוך הארגון. או במילים אחרות, לבחור כיצד נכון לפעול במקום להגיב לאירועים.
כיום, מנהלים של ארגונים, התחילו לזהות צורך ביכולות מעודנות יותר: כישורי תקשורת וכישורים בינאישיים נדרשים כדי להשפיע ולדרבן עובדים תוך מתן
כבוד לרקע ממנו באו.
שלא כמו רוב התהליכים הארגוניים שנוטים לפשט מידע, אימון מנהלים עוסק באנשים תוך התאמה אישית וכבוד לאינדיבידואליות שלהם.תהליך זה עוזר
לאנשים להכיר את עצמם טוב יותר, לחיות במודעות גדולה יותר ולתרום בשפע.
מטרת האימון היא לעזור בשיפור מיומנויות רכות בקרב המנהלים, לאתר חוזקות וחולשות ולהבין כיצד להשתמש בהן לטובתם האישית ולטובת הארגון.

כיצד זה עובד?

תהליך האימון פועל לאיתור צרכיו של המנהל, חוזקותיו וחולשותיו, המשאבים העומדים בידיו וקביעת מטרות ברורות להתקדמותו האישית.
אימון לא מסתיים במודעות עצמית. אימון צריך לשלב בין התפתחות אישית לצרכים הארגוניים. גישה זו יכולה לעזור למנהיגים לאמץ תחומי אחריות חדשים,
להפחית התנהגות הרסנית, להגביר עבודת צוות, לחבר את האנשים למטרות הארגוניות, ליצור רצף ולתמוך בשינויים ארגוניים.
יתרה מכך, תוכניות אימון שמכוונות לכל צוות המנהלים, מספקות לארגונים דרכים להטיל משמעת על מנת להעמיק את הקשר עם העובדים החשובים ביותר
שלהם תוך העלאת התועלתיות שלהם. האימון המשמעותי ביותר, מטפח שינויים תרבותיים לרווחת הארגון כולו.
ממוצע המפגשים לאימון אישי למנהלים הוא בין 10 ל 20 פגישות, כאשר חלקן יהיו פגישות עם גורמים ממונים או אחרים לשם תיאום וקביעת יעדים בכפוף
לצורכי הארגון.


לסיכום, יש לזכור כי כל עוד אנשים הם אלו שעושים את העבודה, ארגונים יכולים רק להרוויח מהשקעה בהם והעצמתם.